Ch Games Modern Sans Font Tải xuống miễn phí

Giấy phép:
Loại tệp:
OTF, TTF
Cập nhật vào:
Thg3 13, 2020
Phông chữ của:
Tổng số tệp:
1
Kiểu chữ:

Ch Games Modern Sans Font Font

Hôm nay sẽ giới thiệu phông chữ Sans Serif Retro Display Stencil, Army tốt có tên Ch Games Modern Sans Font được cập nhật trên Thg3 13, 2020. Miễn phí 100% để tải xuống và cài đặt nó vào hệ thống cho Personal Use Only! của bạn.

Ch Games Modern Sans Font có sẵn dưới dạng phông chữ Personal Use Only! được trang bị bắt đầu từ chữ hoa, chữ thường, Số và một số ký tự đặc biệt và thay thế.

Ch Games Modern Sans Font rất phù hợp cho logo, nhãn hiệu, lời mời, văn phòng phẩm, thiết kế đám cưới, lời mời, logo, danh thiếp, bìa, trên áo sơ mi, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và hơn thế nữa. Nó cũng sẽ được sử dụng để tạo ra một hình ảnh, văn bản tuyệt vời với nhiều loại màu sắc và văn bản.

vì vậy hãy sử dụng nút tải xuống bên dưới và nhận Ch Games Modern Sans Font trong cửa sổ của bạn, Mac hoặc Android dưới dạng OTF, TTF .

Cách cài đặt Phông chữ

Bạn sẽ cần trích xuất phông chữ từ tệp ZIP hoặc RAR trước khi cài đặt chúng, sau đó:

Windows 10/8/7 / Vista: Nhấp chuột phải vào tệp phông chữ và chọn Cài đặt.

Mac OS X: Nhấp đúp vào tệp phông chữ Nhấp vào nút "Cài đặt phông chữ".


Ch Games Font is a modern sans-serif font with 4 weights. It’s a beautiful font, with a tint weight perfect for adding some romance and charm to your designs.

This font functions most strongly as a display or headline font. suitable for logo, logotype, branding,wedding, fashion, label, book cover, t-shirt, instagram post, and other

This font is free for personal use.

Link to purchase full version license HERE.