Darks Calibri Remix Font Tải xuống miễn phí

Giấy phép:
Loại tệp:
OTF, TTF
Cập nhật vào:
Thg11 09, 2018
Phông chữ của:
Tổng số tệp:
1
Kiểu chữ:

Darks Calibri Remix Font Font

Hôm nay sẽ giới thiệu phông chữ Destroy tốt có tên Darks Calibri Remix Font được cập nhật trên Thg11 09, 2018. Miễn phí 100% để tải xuống và cài đặt nó vào hệ thống cho Personal Use Only! của bạn.

Darks Calibri Remix Font có sẵn dưới dạng phông chữ Personal Use Only! được trang bị bắt đầu từ chữ hoa, chữ thường, Số và một số ký tự đặc biệt và thay thế.

Darks Calibri Remix Font rất phù hợp cho logo, nhãn hiệu, lời mời, văn phòng phẩm, thiết kế đám cưới, lời mời, logo, danh thiếp, bìa, trên áo sơ mi, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội và hơn thế nữa. Nó cũng sẽ được sử dụng để tạo ra một hình ảnh, văn bản tuyệt vời với nhiều loại màu sắc và văn bản.

vì vậy hãy sử dụng nút tải xuống bên dưới và nhận Darks Calibri Remix Font trong cửa sổ của bạn, Mac hoặc Android dưới dạng OTF, TTF .

Cách cài đặt Phông chữ

Bạn sẽ cần trích xuất phông chữ từ tệp ZIP hoặc RAR trước khi cài đặt chúng, sau đó:

Windows 10/8/7 / Vista: Nhấp chuột phải vào tệp phông chữ và chọn Cài đặt.

Mac OS X: Nhấp đúp vào tệp phông chữ Nhấp vào nút "Cài đặt phông chữ".


Darks Calibri Remix is a high quality Distorted font that is designed by DarkX ShadowX21 and is available for free download personal Use. The free version provides all uppercase and lowercase letters and a few special characters too.
This font was built directly from Photoshop CS6 and uploaded to a free service that exported the .png into a .ttf

You can use this font for personal purpose.